Kai Havertz, soccer player for DFL Magazine.
Kai Havertz, soccer player for DFL Magazine.
Kai Havertz, soccer player for DFL Magazine.
Kai Havertz, soccer player for DFL Magazine.