Kai Havertz, soccer player for DFB Magazine.
Kai Havertz, soccer player for DFB Magazine.
Kai Havertz, soccer player for DFB Magazine.
Kai Havertz, soccer player for DFB Magazine.